S.O.C

installation views Shinichiro KANO “measurement” 2016pagetop